Info

Hulplijn

Handige tips
  1. BEL onze uitvaartverzorgers van MoslimUitvaartZorg AsSalaam. Wij zitten door het hele land en kunnen snel bij u zijn.
  2. MoslimUitvaartZorg AsSalaam 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar via onze landelijke 24-uurs meldkamer 088-786.9292
  3. Vanaf het moment dat u heeft gebeld neemt MoslimUitvaartZorg AsSalaam de volledige zorg uit handen.
  4. Wij Zijn Binnen 1 Uur Aanwezig

De credo van MoslimUitvaartZorg AsSalaam luidt; Vóór Moslim, Dóór Moslims.

Alle betrokkenen, van imam, uitvaartleider tot alle rituele bewassingsspecialisten van MoslimUitvaartZorg AsSalaam streven allemaal naar een zegenrijke, betaalbare en waardige uitvaart en begrafenis. Iedereen is nauw betrokken bij zijn of haar onderdeel van de uitvaart en probeert zijn of haar religieuze plicht te daarmee te bewerkstelligen. Daarnaast hebben alle betrokkenen van hun religieuze plicht hun beroep weten te maken. Iedereen heeft daarmee een halal-inkomen en kan ook nog eens de religieuze plichten nakomen.

Alle aspecten van het islamitisch begraven wordt door de medewerkers beheerst en zijn erg vakkundig en toegewijd aan de organisatie van MoslimUitvaartZorg AsSalaam. Doordat de moslims bijzonder snel hun overledenen wensen te begraven, heeft MoslimUitvaartZorg AsSalaam de hele dienstverlening ingericht om deze wens keer op keer te vervullen. Begraven binnen 24uur (of soms zelfs eerder) is voor een niet-islamitische uitvaartbedrijf wellicht erg moeilijk of soms bijna onmogelijk, vanwege het gebrek aan kennis en kunde, maar voor  MoslimUitvaartZorg AsSalaam absoluut niet. De lijnen naar alle formaliteiten zijn erg kort en door de beschikbaarheid van eigen rouwvervoer kan MoslimUitvaartZorg AsSalaam snel handelen.

Transparant, betrouwbaar & 24/7 bereikbaar

Alle diensten worden op correcte manier uitgevoerd, waarbij transparantie en duidelijkheid een belangrijke rol spelen. U krijgt altijd vooraf een begroting van de kosten.

Alle benodigde diensten worden in een vast aanneemtarief gebundeld en wordt er niet meer gekeken of de medewerkers een uurtje langer moeten doorwerken. Alle kosten van derden (denk aan de kosten van het mortuarium-ziekenhuis, begraafplaats, of kosten van derden) worden één op één doorberekend aan de nabestaanden. Hiermee is de begroting bijna altijd hetzelfde bedrag als de eindnota, behalve als er tussentijds persoonlijke wensen zijn. Ook als er iemand op korte termijn dreigt te overlijden, kunnen wij van MoslimUitvaartZorg AsSalaam een vrijblijvend gesprek voeren omtrent de mogelijkheden, wensen en kosten.

https://moslimuitvaartzorg.nl/uitvaart-regelen/offerte-aanvragen/

Indien er plotseling een overlijden plaatsvindt zijn de medewerkers van MoslimUitvaartZorg AsSalaam 24/7 bereikbaar en staan u bij met raad en daad. Door het speciaal landelijke nummer te bellen 088-786.92.92 krijgt u een vakkundige medewerker aan de telefoon, die u op een professionele manier door de eerste processen begeleid, alles kortsluit met de uitvaartleider en uiteraard ook de medewerkers zal aansturen om u zoveel als mogelijk te ontzorgen bij de uitvaart.

Heeft u vragen, of wilt u zo snel mogelijk een uitvaart regelen?

Een overlijden komt vaak niet onverwacht. Om u vooraf te begeleiden en bij te staan, heeft MoslimUitvaartZorg AsSalaam een hulplijn. Heeft u vragen? Wilt u weten wat een begrafenis kost? Vraag u zich af hoe een begrafenis op de juiste islamitische wijze wordt afgehandeld? 

MoslimUitvaartZorg AsSalaam is 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar via onze landelijke 24-uurs meldkamer 088-786.9292 of maak gebruik van onze Whatsapp chatfunctie.

Bij MoslimUitvaartZorg ASSALAAM is de zorg van de begrafenis in betrouwbare handen

SubhanAllah, MoslimUitvaartZorg AsSalaam staat garant voor een islamitische uitvaart waarbij rekening gehouden zal worden met alle religieuze kaders en alle beschikbare mogelijkheden.

Door het feit dat moslims de overledenen binnen 24uur na het overlijden wensen te begraven in een eigen graf tezamen met de zekerheid dat er nooit meer opgegraven zal worden, geeft onze expertise en beschikbare middelen (zoals eigen rouwvervoer en beschikbare locaties voor de rituele bewassing -ghusl) de mogelijkheid om deze wens in praktijk te brengen.   

Er zijn een aantal zaken die goed begrepen dienen te worden om binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving te kunnen werken. De meest belangrijke zaken worden hier uiteengezet:

  • Het moment van begraven:

In de Nederland is het begraven in het algemeen vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging.  

In deze wet- en regelgeving is vastgelegd dat een begrafenis NIET binnen een termijn van 36uur na het overlijden mag plaatsvinden. Veel niet-islamitische uitvaartondernemers weten dat er gelukkig wel een mogelijkheid bestaat om vooralsnog binnen dit tijdsbestek te kunnen begraven. De islamitische (net als de Joodse-) gemeenschap wil namelijk zo snel als mogelijk (soms binnen 24uur) begraven. Door middel van de benodigde expertise, kennis en kunde van de islamitische uitvaartverzorgers is het vaak geen probleem om alle formaliteiten in orde te maken om de wens uit te voeren.

Toestemming om binnen 36 uren te begraven voor een islamitische uitvaart

Wat is er nodig?

  1. Een schriftelijk verzoek namens de familie dat ondertekend dient te zijn.
  2. Medical Statement ( = Verklaring van geen bezwaar via de schouwende arts)
  3. Toestemming van geen bezwaar via de officier van justitie

De Islamitische uitvaartverzorger is bekend met de betreffende benodigdheden en zal de formaliteiten snel af wikkelen om vervolgens het verlof tot begraven te verkrijgen bij de gemeente van overlijden.

  1. Nooit meer opgraven

In de Wet op de Lijkbezorging staat bepaald dat iemand die begraven is de eerste 10 jaar NIET opgegraven mag worden. Daarna hangt het van de nabestaanden af welk grafrust zij wensen af te spreken. Indien er een particulier graf is besproken ( = 1 persoon per graf) kan men onbeperkt lang grafrust tegen betaling verlengen. Echter is de ultieme wens om eeuwige grafrust bij de teraardebestelling vast te leggen om opgraving te voorkomen.

In Nederland komen steeds meer begraafplaatsen met de mogelijkheid om die “eeuwige grafrust” mogelijk te maken. Mooi voorbeelden zijn de gemeentes Almere, Den Haag, Zwolle, Nuenen, Nijmegen en nu ook de gemeente Bergen op Zoom.

Op de meeste begraafplaatsen worden er akkers vrijgemaakt om conform islamitische wijze te kunnen begraven. Echter ontbreekt vaak de mogelijkheid om te begraven met eeuwige grafrust. Een graf met meerdere personen is echter zéér onwenselijk en uiterst on-islamitisch.

  1. Aankoop graf

Op sommige begraafplaatsen wordt de mogelijkheid geboden om een graf alvast aan te kopen. Echter is het “kopen” van eigen graven iets wat nadere toelichting nodig heeft. Met het “kopen” van een eigen graf wordt feitelijk bedoelt dat men het recht van gebruik van betreffende graf koopt, maar echter is het woord kopen niet helemaal correct. De uitvaartverzorgers van ASSALAAM weten precies wat de mogelijkheden zijn op de verschillende begraafplaatsen en adviseren u graag over de verschillende tarieven en mogelijkheden.

Een nieuw en vrij onbekende mogelijkheid binnen de islamitische gemeenschap is de mogelijkheid tot begraven op een natuurbegraafplaats. Het begraven op één van de natuurbegraafplaatsen geeft de zekerheid dat men het graf nooit meer zal ruimen. Er wordt dus feitelijke eeuwige grafrust geboden. Men kan de graven reserveren, zodat diverse familieleden naast elkaar komen te liggen. Het is de bedoeling dat de graven een onderdeel worden van het totale landschap en er mogen geen traditionele gedenkstenen geplaatst worden. De exacte plek van begraven zal ook worden vastgelegd in een speciale register en kan dus altijd terug gevonden worden. Echter kan er geen rekening gehouden met een aparte akker voor de islamitische gemeenschap.  

 

Als islamitische organisatie is het uiteraard algemeen bekend dat er binnen de Islam diverse verschillende religieuze opvattingen zijn en verdeeld in diverse stromingen. Een aantal van deze stromingen zijn:

Soennitisch, Shiïtisch, Kharidjieten, Moetaziliten, Koranieten, Soefisten, Salafisten, West-aanbidders etc. etc. , die elk ook weer diverse inhoudelijke verschillen hebben in de opvatting van de religie. Daarnaast heeft ook vaak de etnische afkomst invloed op de invulling van de uitvaart. De uitvaartverzorgers van MoslimUitvaartZorg AsSalaam hebben de inhoudelijke kennis van de diversiteiten en respecteren éénieder zijn of haar opvatting. Het meest belangrijke missie van onze uitvaartverzorgers is dat elke uitvaart naar wens van de opdrachtgever, binnen de kaders van de religie, dient plaats te vinden. De diversiteit en opvatting bij de rituele bewassing en gehele uitvaart is een belangrijke aspect, waarbij absoluut rekening mee wordt gehouden door de uitvaartverzorgers van MoslimUitvaartZorg AsSalaam

Het begraven in het geboorteland (ofwel repatriëring genoemd) is nog steeds erg populair bij diverse migranten en vluchtelingen. Het aantal mensen dat deze wens koestert neemt jaarlijks wel af, wellicht mede doordat de mogelijkheden in Nederland steeds beter worden (onbepaalde tijd grafrust of eeuwige grafrust). Eveneens wenst de generatie dat in Nederland geboren wordt vrijwel vaak ook in Nederland begraven te worden.

Uiteraard kan MoslimUitvaartZorg AsSalaam ook de repatriëring (begraven in geboorteland) van A tot Z regelen. Door de jarenlange ervaring met diverse ambassades, luchtvaartmaatschappijen en de diverse culturele wensen zijn wij een begrip geworden op het gebied van repatriëren. Vele religieuze organisaties, verzekeringsmaatschappijen en particulieren besteden de repatriëring uit aan MoslimUitvaartZorg AsSalaam.

1. Rituele bewassing overledene (dodenwassing)

2. Kleden met lijkwade (kafan)

3. Dodengebed (djanazah)

4. Teraardebestelling

Het is uiteraard vanzelf sprekend dat MoslimUitvaartZorg AsSalaam deze 4 zaken allemaal tot in detail kent, kan uitvoeren en de juiste locaties ter beschikking heeft.

Het is uiteraard vanzelf sprekend dat MoslimUitvaartZorg AsSalaam deze zaken allemaal tot in detail kent, kan uitvoeren en de juiste locaties ter beschikking heeft.

Het tijdsbestek waarin de rituele wassing plaatsvind is per cultuur, religieuze opvatting en stroming er verschillend. De meest gangbare opvatting is om het lichaam zo snel als mogelijk te wassen. Sommige opvattingen zijn om het juist iets te wachten en vlak voor het dodengebed (djanazah-gebed) de wassing te laten plaatsvinden (om het lichaam zo rein als mogelijk te begraven). De rituele wassing kan op elk geschikte locatie plaatsvinden, veelal in een moskee (indien betreffende moskee over de faciliteiten beschikt), rouwcentra of zelfs in het ziekenhuis. Door de beschikking van het eigen vervoer van MoslimUitvaartZorg AsSalaam kan er op elk gewenst moment de transport plaatsvinden.

De rituele bewassing wordt doorgaans verricht door de directe naaste familieleden of onder begeleiding  de ervaren medewerker(s) van MoslimUitvaartZorg AsSalaam. De rituele wassing is het recht van een moslim-overledene en daarmee ook de plicht van de hele islamitische gemeenschap. Bij een (opzettelijke) verkeerde of onjuiste uitvoering begaat men een zondige daad. Vandaar dat de uitvoering op een correcte en gedegen manier uitgevoerd dient te worden. De bewassing van vrouwen wordt uitgevoerd door vrouwen en bij een mannelijke persoon door mannen. Hierin zijn geen uitzondering mogelijk, behalve door de toegestane uitzonderingen vanuit de religieuze geschriften. Het water dat gebruikt zal worden voor de wassing dient niet te koud, maar ook niet te warm zijn! Precies op handtemperatuur om het lichaam zo min als mogelijk te voorzien van ongemak. Daarnaast is een belangrijk detail dat het lichaam vanaf de knieën tot boven de navels (en bij vrouwen tot aan de borsthoogte constant, uit respect en eerbied, bedekt dient te worden).

(Bij de keuze van een niet-islamitische uitvaartverzorger zal vaak de verantwoordelijkheid van de religieuze zaken, zoals de rituele bewassing, de imam en de moskee bij de familie gelegd worden, terwijl de rouwende familie juist ontzorgt dient te worden!)

Het is uiteraard vanzelf sprekend dat MoslimUitvaartZorg AsSalaam deze zaken allemaal tot in detail kent, kan uitvoeren en de juiste locaties ter beschikking heeft.

Na het zorgvuldig uitgevoerd te hebben van de rituele wassing zal de overledene worden gekleed. Niet in de dagelijkse kledij, maar in een lijkwade (ook wel kafan of kaffan genaamd). De kleur is veelal wit en bestaat uit ongebleekt katoen. De kafan of kaffan wordt op maat geknipt door de begeleider van de rituele bewassing.

De mannen worden gewikkeld in 3 verschillende delen, maar de vrouwen krijgen daarentegen 5 delen. Het wikkelen van de overledene is eveneens een belangrijke aspect van het islamitisch begraven, gezien het feit dat ook dit een recht is van een moslim-overledene en daarmee wederom de plicht van de islamitische gemeenschap. Soms worden de kledingstukken gedrenkt met zamzam-water, waarbij dit eveneens per cultuur, stroming of religieuze opvatting verschilt. De medewerkers van MoslimUitvaartZorg AsSalaam weten exact welke gebruiken en welke zaken er verschillen per religieuze opvatting. Zaken die algemeen niet toegestaan zijn vanuit religieus perspectief worden NIET uitgevoerd. Hiermee is de garantie van een kwalitatieve uitvoering  van de religieuze zaken gewaarborgd. Nadat de overledene correct gewikkeld is in de lijkwade wordt de lijkwade vaak op verschillende plaatsen met stroken stof van dezelfde lijkwade vastgebonden. Indien de naaste familieleden nog afscheid nemen zal het gezicht onbedekt worden, tot na het afscheid. 

De lijkwade wordt vaak bij het hoofd, middel en bij de ledematen vastgebonden. In het graf worden deze knopen weer losgemaakt en soms ook het gezicht onbedekt gelaten.

Na het hele proces van rituele bewassing en kleden te hebben ondergaan zal het lichaam uiteindelijk in de beschikbare uitvaartkist worden gelegd. Het overzetten van de overledene is naast alle emotionele gebeurtenis en uiterst bijzonder moment. Het lichaam zal hierna NIET meer worden aangeraakt. Zelfs niet door de directe naast de familieleden…

Terwijl de aanwezigen het veelal de belangrijkste geloofsbelijdenis uitspreken wordt de gewassen en geklede overledene in zijn of haar kist gelegd. Uiterst voorzichtig en teder wordt deze handeling uitgevoerd. 

In de islamitische gebruiken is begraven zonder uitvaartkist (uitsluitend gewikkeld in de lijkwade) een zeer gezegende handeling. Met een uitvaartkist begraven worden is hedendaags niet meer ongewoon en gebeurd steeds vaker.

 

Het is uiteraard vanzelf sprekend dat MoslimUitvaartZorg AsSalaam deze zaken allemaal tot in detail kent, kan uitvoeren en de juiste locaties ter beschikking heeft.

Nadat het lichaam correct in de kist is gelegd, volgt in de volgorde van noodzakelijke handelingen het dodengebed (= djanazah-gebed of janaza – gebed). De kist wordt soms gesierd met een islamitische kleed. (eveneens geldt hierbij weer een verschil in cultuur, religieuze opvatting of stroming). Met het beschikbare rouwvervoer van MoslimUitvaartZorg AsSalaam wordt vervoerd naar desbetreffende uitgekozen moskee. Vaak wordt de moskee waar de overledene betrekkingen mee had uitgekozen om het dodengebed te laten verrichten. Dit gebed wordt geleid door de betreffende imam van de moskee. De praktische en de inhoudelijke gebeden en de uitvoering van het dodengebed is in grote lijnen bij de meeste stromingen, religieuze opvattingen hetzelfde. Het dodengebed wordt altijd in het Arabisch uitgesproken. Verder zal de imam de correcte wijze van uitvoeren toelichten en de deelnemers wijzen op het maken van rechte lijnen. Het dodengebed is net als het ritueel wassen en kleden met de lijkwade een recht van de overledene en maatschappelijke religieuze plicht van de gemeenschap. De oudste zoon van de overledene heeft in vele religieuze opvattingen het feitelijke recht om het dodengebed voor te gaan. Vaak wordt dit recht overgeheveld aan de beschikbare imam van de moskee.

Niet alle moslims worden naar de moskee gebracht om het dodengebed te laten uitvoeren.

Ook wordt er wel eens meteen na de rituele wassing meteen ter plaatse (ziekenhuis of rouwcentrum), het dodengebed verricht. Soms wordt er gekozen om de imam te verzoeken om in plaats van de moskee om naar de begraafplaats te komen om daar het dodengebed te verrichten. Na het dodengebed wordt de kist naar het graf op de schouders gedragen om vervolgens begraven te worden. Tijdens het lopen naar het graf worden door de familieleden, vrienden, kennissen en alle belangstellenden de geloofsbelijdenis uitgesproken. Dit uitspreken van de geloofsbelijdenis is typisch een handeling bij het islamitisch begraven. Onderling wordt er elke keer gewisseld om de kist te dragen vanwege de religieuze weldaad (zegeningen) te verkrijgen. In algemene opvatting wordt de kist uitsluitend door mannen gedragen en ook de stoet bestaat uit uitsluitend mannen. Sommige culturen, stromingen en geloofsopvattingen laten vrouwen onder bepaalde restricties toe om deel te nemen aan de rouwstoet. Vaak lopen de vrouwen dan wel helemaal achter in de rouwstoet.

Het is uiteraard vanzelf sprekend dat MoslimUitvaartZorg AsSalaam deze zaken allemaal tot in detail kent, kan uitvoeren en de juiste locaties ter beschikking heeft.

Tot slot zal de rouwstoet aankomen bij het graf om daar het lichaam te begraven. Indien er gekozen is om zonder uitvaartkist te begraven, zal de overledene uit de kist worden gehaald. Dit proces is uiterst precies waarbij er elke vorm van voorzichtigheid in acht genomen dient te worden. De medewerkers van MoslimUitvaartZorg AsSalaam hebben bijzonder veel ervaring in het begraven met of zonder de uitvaartkist. Zij zullen dit proces stap voor stap begeleiden, ondanks de hectiek en vaak onrustige momenten. Door de jarenlange ervaring en kunde zullen zijn de betrokken personen instructies geven zodat elke betrokkene weet wat te doen op welke momenten. Niemand zou het willen, dat de overledene uit zijn handen zou glijden of vallen. De medewerkers van MoslimUitvaartZorg AsSalaam bewaken dit proces. Nadat de overledene in het graf is gelegd, is het gebruikelijk dat hij of zij gedraaid wordt op de rechterzijde. Het gezicht (gelaat) is gericht richting het oosten (mekka) De rug wordt vaak ondersteund, door wat aarde zo te leggen dat het lichaam niet kan kantelen. Eveneens worden de stroken stof (die eerder waren vastgebonden) nu losgemaakt. Het gezicht zal eveneens ontbloot worden. Op sommige begraafplaatsen bestaat de mogelijkheid om een permanente islamitische bekisting extra te plaatsen in het graf. De zijkanten worden bekleed met hout of beton ter ondersteuning, waarna vervolgens de bovenzijde van het graf gedicht wordt met eveneens hout of beton. Er wordt een soort huisje gecreëerd. Het voordeel van beton is dat het graf onderhoudsvrij is (het graf zal niet meer inzakken) Niet alle culturen, stromingen en geloofsopvattingen maken er gebruik van. Vaak is dit een cultureel gebruik, dat ook extra kosten met zich meebrengt. Niet alle begraafplaatsen bieden de mogelijkheid aan van de extra bekisting, maar sommige laten de nabestaanden vrij in een eigen invulling of zelf meegenomen hout om gewenste resultaat te verkrijgen.

Na dit proces zal het graf worden gesloten. Bij het islamitisch begraven is het gebruikelijk dat de familieleden en aanwezigen zelf het graf sluiten. Deelname aan deze (zware) handeling is eveneens een weldaad en zal uiterst gezegend zijn. Het zand waarmee het graf gesloten wordt ligt vaak naast het graf en wordt uiteindelijk zoveel zand gebruikt totdat men een vorm van een klein heuveltje heeft bereikt. De randen worden vervolgens afgebakend door middel van stenen rond om het bedolven hoopje zand. Soms wordt er meteen een plankje met de naam van de overledene bij de hoofdzijde geplaatst ter herkenning van het betreffende graf.  Vaak wordt er door de begraafplaats zelf ook nog een naambordje met grafnummer geplaatst. Nadat de teraardebestelling voltooid is hangt het een beetje af welke religieuze handelingen er gaan plaatsvinden. Veelal vind er een eind-smeekgebed plaats, voorgegaan door de imam. In sommige stromingen, geloofsopvattingen of culturen zal de imam voor het eind-smeekgebed een religieuze boodschap met betrekking tot het overlijden delen. Soms wordt er gereciteerd uit de heilige Quran, voor de zielenrust van de overledene en alle overledenen op de begraafplaats. Enkelen hebben de opvatting dat genoemde zaken juist een innovatie is en dat men meteen de begraafplaats dient te verlaten.

Met de teraardebestelling tezamen met alle voorafgaande handelingen heeft men uiteindelijk alle belangrijkste (4 elementen = recht van de overledene en plicht van de islamitische gemeenschap) voltooid. In grote lijnen lijken alle islamitische uitvaarten hetzelfde, echter zijn er cruciale elementen die bij elk verschillende religieuze opvatting, betreffende cultuur of wens van de nabestaanden hoort. Soms worden er zoetigheden en water uitgedeeld aan de aanwezigen.

De uitvaartleiders van MoslimUitvaartZorg AsSalaam zullen bij het eerste contact in kaart brengen welke stroming of religieuze opvatting de familie belijden. Eveneens houden zijn rekening met de uitvaart-gebruiken van betreffende cultuur.

Ook moslims hebben logischerwijs verdriet en rouwen samen met familieleden om hun dierbaren. Echter staat de islamitische slechts 3 dagen rouw toe. Indien de man van een echtgenote is overleden, kent men een (rouw-)periode van maximaal 4 maanden en 10 dagen. Na het begraven is de religieuze plicht van de gemeenschap voldaan en bezint men zich omtrent de overledene persoon. Men wordt met elke uitvaart bewuster van het onvermijdelijke moment dat men zelf zal komen te overlijden.

Nadat men gezamenlijk de begraafplaats heeft verlaten wordt er vaak een vorm van condoleance georganiseerd. Deze dienst of bijeenkomst wordt door sommige religieuze stromingen de “faatihah” genoemd. Vaak wordt de “faatihah” in de moskee gehouden, maar indien er geen gelegenheid is in de moskee voor de “faatihah” wordt er veelal een geschikte locatie gevonden om de dienst te organiseren. Deze vorm van condoleance wordt niet door alle stromingen als gebruikelijk gezien, maar is veelal cultuur gebonden. Eveneens kan men meteen de directe naaste familieleden condoleren en daarmee zijn of haar medeleven betuigen.

Deze handeling is dus wel zegenrijk, maar niet een onderdeel van de verplichtingen bij de islamitische gemeenschap. Echter is uitgenodigd worden een eer en wordt er samen met de nabestaanden, vrienden, kennissen en belangstellenden gereciteerd uit de heilige Quran. Vaak eveneens een religieuze boodschap met betrekking tot de dood door de betreffende imam voorgedragen. Op het einde van de ceremonie krijgt men een warme maaltijd, dat speciaal is bereid door de vrouwen van de familieleden. Tegenwoordig wordt dit gedeelte uitbesteed aan een aanverwante geschikte cateraar. De maaltijd is absoluut niet feestelijk, maar ingetogen en simpel. Uitbundigheid past niet bij een uitvaart.

Afhankelijk van welke religieuze stroming de rouwende familie belijdt zal er wel of geen bijeenkomsten (na de “faatihah”) worden georganiseerd. Een stroming dat dagelijkse bijeenkomsten organiseert kent een maximum van 40 dagen na het overlijden.

× Stel hier uw vraag via Whatsapp 0632271791